دوستانی که در کار مقاله یا پایان نامه های خود از متغیرهای ابزاری به صورت داده های مقطعی یا داده های پانل استفاده می کنند می توانند در مرحله تخمین و تفسیر نتایج از خدمات مشاوره ایی ما برخوردار گردند. نرم افزارهای مورد استفاده استاتا - ای وی یوز و .. خواهد بود. جهت هماهنگی می توانند به مدیر وبلاگ ایمیل بزنند.

shanhapkins@yahoo.com