در طی ماههای آبان و آدر امسال(سال 94)قرار است توسط یکی از دوستان ما دوره های کاربردی آمار و اقتصادسنجی برای رشته اقتصاد و دیگر رشته های مرتبط همانند مدیریت، حسابداری و رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه الزهرا برگزار شود. نرم افزارهای استاتا و ایویوز به صورت خوب و نسبتا حرفه ایی در این دوره ها اموزش داده خواهند شد. در این دوره 4 روزه :

مباحث مرتبط با رگرسیون خطی و فروض مرتبط با آن در روز اول

سری های زمانی (انواع مختلف ریشه های واحد و هم انباشتگی ، مدلهای بی ثباتی با ناهمسانی واریانس) در روز دوم

دوره پانل نیز مباحث مرتبط با مدلهای ایستا و پویا در داده های پانل کوتاه و بلند به همراه ریشه واحد و هم انباشتگی مختص این مطالعات در روز سوم

مباحث مرتبط با رگرسیونهای گسسته همچون مدلهای لوجیت، پروبیت، توبیت در بحث های اسمی، رتبه ایی و ...در روز چهارم

مباحث تا حد امکان کاربردی خواهد بود. علاقمندان می توانند هر کدام از دوره ها را بنا به علاقه خود شرکت نمایند ولی توصیه ما این است که هر 4 دوره را به صورت یکجا ثبت نام نمایند. این 4 دوره مباحث مرتبط با اقتصادسنجی پایه را شامل می شود. دوستانی که می خواهند در دوره ها شرکت نمایند بنابر بر محیط دانشگاه الزهرا خانم باید باشند و داشتن کارت دانشجویی الزامی است. در صورت تمایل ایمیل بزنید تا به نماینده دوره معرفی شوید.
shanhapkins@yahoo.com