وبلاگ ما افتخار دارد عنوان نماید که اخرین نسخه از نرم افزار مهم و معتبر اقتصادسنحی eviews  را با کرک صد درصد تست شده و مطمئن در اختیار دارد.دوستانی که مایل به تهیه این نرم افزار کاربردی هستند با مدیر وبلاگ تماس بگیرند

موفق باشید