نسخه 6.2 از نرم افزار اقتصادسنجی oxmetrics که از مجموعه های  pc give-stamp-g@rch تشکیل شده است  که همه رویه های اقتصادسنجی را می توان با این نرم افزار انجام داد در ارشیو ما موجود می باشد.همچنین این نرم افزار دارای زبان برنامه نویسی ox می باشد که یکی از معتبرترین و بهترین نرم افزارهای اقتصادی است .برای خرید با مدیر سایت تماس گرفته شود