قرار است یک دوره کارگاه اقتصادسنجی داده های تابلویی (پانل دیتا) با استفاده از نرم افزارهای استاتا و ای یوی یوز برگزار شود. دوستانی که تمایل به شرکت در دوره هستند می توانند با مدیر وبلاگ ارتباط برقرار نمایند.

با تشکر