دوستانی که در کارهای پایان نامه یا مقالات خود از روشهای خودرگرسیون برداری به صورت کلاسیک استفاده می کنند یا از روشهای بیزین بهره می گیرند می توانند کارهای تخمین و تفسیر نتایج را به ما بسپارند. استفاده همزمان از 2 روش نیز می تواند قابلیت مقایسه نتایج را فراهم آورد.

shanhapkins@yahoo.com