تخمین مدلهای  time varying vector autoregressiveبا استفاده از روش MCMC و رویکرد بیزین

دوستانی که در کارهای تحقیقاتی یا پایان نامه خود از روشهای مذکور استفاده می نمایند می توانند از خدمات مشاوره ای ما استفاده نمایند یا کار خود را به ما بسپارند تا با قیمت مناسب برایشان انجام دهیم.

shanhapkins@yahoo.com

موفق باشید