اکثر محققین و دانشجویان مجموعه های اطلاعاتی خود را در فایل excel ذخیره و با اعمال تغییرات لازم بر روی آن ،اطلاعات خود را برای انجام تخمین مورد نظر وارد نرم افزارهای دیگر از قبیل sas,stata,spss,statistica  یا غیره می نمایند.هر مجموعه نرم افزار اقتصادسنجی بسته به توان خود ،از فایلهای خاص اطلاعاتی با فرمت های تعریف شده برای آن عمل بازخوانی داده ها را انجام می دهد.گاه انجام این کار برای دانشجویان تازه کار سخت و گنگ می باشد.پیشنهاد ما به این دوستان استفاده از نرم افزار stat transfer  می باشد که قابلیت تبدیل انواع فایلهای اطلاعاتی به یکدیگر را دارد.برای مثال می توان  excel را به sas,stata,limdep,statistica ,......تبدیل نمود و  یا برعکس.این کار خیلی از اعمال ضروری از قبیل مشخص کردن نوع اطلاعات از قبیل اسمی، رتبه ای و .... بودن متغیر مورد نظر را بی نیاز می کند و تبدیلات لازم در خود نرم افزار انجام می گیرد.

 

موفق باشید