دوستانی که پروپوزال تحقیقاتی خود را تصویب نموده اند و داده های مورد نیاز خود را جمع آوری نموده اند می توانند انجام مراحل تخمین، تفسیر و نتیجه گیری پایان نامه خود را با قیمت توافقی به ما بسپارند. همچنین استخراج مقاله فارسی یا انگلیسی از دل پایان نامه نیز می تواند به صورت توافقی بین ما و طرف مقابل صورت بگیرد.

shanhapkins@yahoo.com