نرم افزار استاتا به فروش می رسد. دوستانی که تمایل به خرید دارند به مدیر وبلاگ ایمیل بزنند. هزینه نرم افزار به همراه هزینه پستی برابر با 35000 تومان می باشد.

shanhapkins@yahoo.com