قرار است در تاریخ 9 اردیبهشت امسال دوره آموزشی تحلیل پوششی داده ها به صورت علمی و عملی در دانشگاه الزهرا برگزار گردد. دوره یک روزه می باشد. دانشجویان خانم علاقه مند به این تکنیک کاربردی می توانند به شرط تحصیل در یکی از دانشگاههای تهران جهت تسهیل در مساله بعد جغرافیایی اعلام امادگی نمایند تا به نماینده دوره مذکور معرفی گردند. این دوره می تواند برای دانشجویان گروه های اقتصاد- مدیریت- حسابداری - مهندسی صنایع و دیگر علاقمندان روشهای مرتبط با ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.