تخمین انواع رگرسیونهای غیرخطی و انجام آزمونهای فرض لازم:

رگرسیونهای:

NLOLS

NLWLS

NL2SLS

WNL2SLS

NLSURE

NL3SLS

GMM

......

.......

دوستانی که در کارهای تحقیقاتی یا پایان نامه خود از روشهای مذکور استفاده می نمایند می توانند از خدمات مشاوره ای ما استفاده نمایند یا کار خود را به ما بسپارند تا با قیمت مناسب برایشان انجام دهیم.

موفق باشید

/ 0 نظر / 26 بازدید