تخمین مدل سیکلهای تجاری (ادوار تجاری) با استفاده از :

 

Standard filters

Bry-Boschan

Harding-Pagan turning point determination

Banerji test of the lead of one series with respect to another one

 

 Spectral analysis          

دوستانی که در کارهای پایان نامه یا مقالات خود از روشهای یاد شده استفاده می کنند می توانند از خدمات مشاوره ایی ما بهره بگیرند یا کار خود را به ما بسپارند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 1 نظر / 29 بازدید