تخمین مدلهای مارکف سوئیچینگ عمومی و مارکف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری (MSVAR)

 

1. MS-Mean-Variance model                        

 2. MS-VAR (_p) - General model                                                

3. MS-VAR (_p) - Switch Intercept model

 4. MS-OLS Mix Model

 5. MS-OLS General model    

دوستانی که در کارهای پایان نامه یا مقالات خود از روشهای یاد شده استفاده می کنند می توانند از خدمات مشاوره ایی ما بهره بگیرند یا کار خود را به ما بسپارند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 55 بازدید