تخمین رگرسیون تابلویی با داده های فضایی spatial panel data

دوستانی که در کارهای مقاله ایی یا پایان نامه ایی خود می خواهند از روش داده های تابلویی فضایی (spatial panel data regression) استفاده کنند می توانند کار خود را به ما بسپارند و یا از خدمات مشاوره ایی ما استفاده نمایند.

Spatial Durbin (SDM) model

Spatial Autoregressive (SAR) model

Spatial Autocorrelation (SAC) model

Spatial Error (SEM) model

Generalised Spatial Panel Random Effects (GSPRE) model

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 114 بازدید