تخمین و تفسیر مدلهای مرتبط با GVAR

مدلهای VAR به صورت گسترده ایی در  مطالعات تجربی اقتصادی بکار گرفته می شوند. مدلهای VAR چنان گسترده شده اند که به شاخه های مختلفی از جمله SVAR ،MSVAR،BVAR تقسیم می شوند. اگر مدلهای VAR جهت بررسی اثرات سیاستهای اتخاذ شده در مطالعات بین کشوری بکارگرفته شوند پای تقسیم بندی دیگری از مدلهای خودرگرسیون برداری به عنوان GVAR به میان کشیده می شود که به صورت گسترده ایی جهت اینگونه مطالعات استفاده می شوند به عنوان مثال ایا انگلستان به عضویت اتحادیه اروپا دربیاید یا خیر؟ دوستانی که اساس مطالعه و مقالات خود را بر روی اینگونه مدلها بنا نهاده اند می توانند کار تخمین و تفسیر مدل خود را به ما بسپارند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 64 بازدید