ارائه تخمین و تفسیر در قالب تکنیکهای آماری و اقتصادسنجی:

ANN (شبکه های عصبی)

ARIMA

ARIFIMA

Duration Dependent Markov Switching Vector Autoregressive models

Multivariate GARCH

PANEL GARCH

State space models

Stochastic Volatility Model with the Efficient Method of Moments

مشخص کردن اجزاء قطعی در مدلهای  Co integrated VAR

دوستانی که در زمینه روشهای یاد شده مقاله یا کار پایان نامه ای می خواهند انجام دهند  می توانند با قیمت توافقی کارهای خود را به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 31 بازدید