الگوی خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی ARDL

در مطالعات سری زمانی هرگاه  مجموعه ای از متغیرهای مورد نظر براساس آزمونهای ریشه واحد رفتار دو گانه ایی داشته باشند به این صورت که برخی از آنها در سطح ایستا باشند و برخی دیگر از متغییرها با یکبار تفاضل گیری ایستا گردند استفاده از آزمونهای هم انباشتگی معمول از جمله انگل- گرانجر برای بررسی وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها دیگر کارساز نخواهد بود.  در این قبیل موارد استفاده از روش ARDL پیشنهاد می گردد. از دیگر مزایای الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی این است که پویایی کوتاه مدت را نیز در خود لحاظ می نماید و باعث می شود که  ضرایب الگو با دقت بیشتری برآورد شوند. نرم افزارهایی مثل میکروفیت و ای وی یوز توانایی تخمین چقدر مدلهایی را دارا می باشند. جهت برون سپاری کار مطالعاتی خود می توانید به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید تا کار تخمین و تفسیر نتایج مدلتان انجام گردد.

shanhapkins@yahoo.com

/ 1 نظر / 736 بازدید
مریم

سلام اگه بعضی متغیرا مانا بعضیا با یه بار تفاضل گیری و بعضیا با دوبار تفاضل گیری مانا بشن از کدوم روش باید استفاده کرد