تخمین مدلهای time varying parameter regression

تخمین مدلهای time varying parameter regression:

تخمین مدلهای time varying parameter با استفاده از روش MCMC و رویکرد بیزین

دوستانی که در کارهای تحقیقاتی یا پایان نامه خود از روشهای مذکور استفاده می نمایند می توانند از خدمات مشاوره ای ما استفاده نمایند یا کار خود را به ما بسپارند تا با قیمت مناسب برایشان انجام دهیم.

shanhapkins@yahoo.com

موفق باشید

/ 0 نظر / 27 بازدید