انجام forecasting بر اساس اطلاعات سری زمانی و پانل دیتا

انجام forecasting  مبتنی بر داده های سری زمانی و داده های تابلویی با استفاده از نرم افزارهای s-plus,eviews-,stata,sas

پیش بینی مقادیر فروش-تولید-درآمد و هزینه برای مدیران واحدهای مختلف تولیدی-صنعتی و درمانی بر اساس جدیدترین متدهای اقتصادسنجی ،جمعیتی و بیمه ای

/ 0 نظر / 68 بازدید