تصمیم گیری چند شاخصه: Multi Criteria Decision

روش های مختلفی برای ارزیابی  عملکرد و تصمیم گیری چند معیاره وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از :

AHP

ANP

Entropy

SAW

TOPSIS

ELECTRE

PROMETHEE

این تکنیکها به طور گسترده ایی در علوم مربوط به مدیریتٰ- مهندسی صنایعٰ- اقتصاد و پژوهش عملیاتی به کار گرفته می شوند. دوستانی که در این زمینه کارهای تحقیقاتی انجام می دهند و نیاز به مشاوره دارند می توانند کارهای خود را به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 50 بازدید