مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه CGE

مدلهای تعادل عمومی به عنوان یک ابزار استاندارد برای تحلیلهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. دوستانی که کارهای تحقیقاتی آنها مرتبط با مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد می توانند کار خود را به صورت توافقی به ما برون سپاری نمایند تا کلیه مراحل تخمین و تفسیر آنها انجام گردد. بکارگیری مدلهای تعادل عمومی نیاز به دانش تخصصی در حیطه اقتصاد خرد و کلان دارند، همچنین محقق باید علاوه بر آشنایی با ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی، دارای توانایی کار با نرم افزارهایی از قبیل GAMS- MATLAB یا MATHEMATICA باشد تا بتواند از اطلاعات استخراج شده از ماتریس حسابداری اجتماعی با لحاظ قیدهای مرتبط استفاده نماید. محققین عزیز می توانند برای برون سپاری کار خود و خدمات مشاوره ایی با مدیر وبلاگ ارتباط برقرار نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 48 بازدید