انجام آزمون بریوش- پاگان در نرم افزار Eviews برای داده های تابلویی

نرم افزار Eviews از جمله نرم افزارهایی است که به خاطر محیط user friendly که دارد بیشتر مورد استفاده محققان، کارشناسان و دانشجویان قرار می گیرد. یکی از آزمونهای آماری مهم در مطالعات داده های تابلویی یا پانل دیتا انجام آزمون فرض برای انتخاب از بین اثرات تصادفی و مدل OLS می باشد که با استفاده از آزمون بریوش- پاگان این امر انجام می شود. نسخه 7 این نرم افزار دارای این توانایی است که برخی از برنامه ها را می توان به آن اضافه کرد که در اصطلاح Add-ins نامیده می شوند. یکی از این برنامه ها،BP test  نام دارد که جهت انجام آزمون بریوش- پاگان استفاده می شود. این جزء را باید از سایت نرم افزار، ای وی یوز دانلود کرده و آن را نصب کنید.سپس در ادامه باید فایل کاری خلق کنید. به خاطر داشته باشید که این جزء تنها موقعی که فایل کاری شما پانل متوازن است جواب خواهد داد. پس گزینه فایل پانل متوازن را انتخاب کنید و داده های خود را وارد نرم افزار نمایید. پس از اتمام تخمین خود بر اساس مدل random time effect شما می توانید از قسمت add-ins نرم افزار آزمون بریوش- پاگان را انتخاب و جوابهای خود را مشاهده نمایید. از نقاط ضعف این جزء این است که بر اساس random cross effect   این آزمون را  نمی توان انجام داد.

موفق باشید

/ 1 نظر / 134 بازدید
فاطمه

با استتا میشه برای اثرات تصادفی هم این ازمون را انجام داد خوبی استتا اینه