آنالیز و تحلیل یافته های مطالعات پرسشنامه ایی

مطالعات پرسشنامه ایی در اکثر شاخه های علوم اجتماعی، بهداشت و درمان، اقتصاد، مدیریت و دیگر رشته ها به طور گسترده ایی مورد استفاده قرار می گیرند. خیلی از محققین از پرسشنامه های پیش ساخته شده مثل GHQ28, SF36, EQ5D,ZCQ، پرسشنامه های هزینه- مصرف خانوار، سنجش سرمایه اجتماعی، امنیت غذایی، کیفیت زندگی و ... استفاده می نمایند. یا خود مبادرت به تهیه پرسشنامه بر اساس اهداف مطالعاتی خود می نمایند. استخراج اطلاعات از درون فایلهای پرسشنامه ای نیاز با آشنایی محقق با چگونگی ورود داده ها و کدبندی صحیح متغیرها دارد. در ادامه محقق باید بتواند از دل مجموعه اطلاعاتی خود به استخراج نتایج مورد نظر بپردازد. در خیلی از اوقات مشاهده می شود که محقق علاوه بر انجام مراحل بالا باید آشنایی با مدلهای موهومی گسسته از قبیل لوجیت یا پروبیت و دیگر مدلهای هم خانواده داشته باشد تا بتواند به تخمین مدل رگرسیونی نیز بپردازد. دوستانی که به راهنمایی جهت انجام آنالیز و تفسیر کارهای پرسشنامه ایی خود نیاز دارند می توانند با قیمت توافقی کار خود را به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 1 نظر / 40 بازدید
جواد

سلام من میخاستم ازتون برای مدلسازی داده هام کمک بگیرم. براتون ایمیل هم زدم. متشکرم.