# dea

آموزش روشهای آماری و اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارهای LIMDEP و NLOGIT

رگرسیون خطی و بررسی فروض رگرسیون کلاسیک مدلهای دو وضعیتی (Binary choice) (لوجیت- پروبیت- Bivariate Probit) مدلهای رتبه ای (Ordered choice) (لوجیت- ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 236 بازدید