# var

تخمین مدلهای خودرگرسیون برداری (VAR) بر اساس روشهای کلاسیک (OLS) و روشهای بیزین

دوستانی که در کارهای پایان نامه یا مقالات خود از روشهای خودرگرسیون برداری به صورت کلاسیک استفاده می کنند یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید